Kontakt dla inwestorów

Dział Relacji Inwestorskich

Paweł Tokłowicz

Tel. 63 247 47 28

e-mail: p.toklowicz@impexmetal.com.pl

 

Dział Public Relations

Michał Kujawski

Rzecznik Prasowy Grupy Impexmetal

Martis Consulting Sp. z o.o.

Tel. 501 079 443

e-mail: michal.kujawski@matis-consulting.pl

 

Strona internetowa relacji inwestorskich

www.impexmetal.com.pl

Impexmetal S.A.
NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.

Realizacja MESSAGE GROUP