Handel

W skład Segmentu Handel wchodzą następujące podmioty: FŁT Polska Sp. z o.o. FLT Bearings Ltd, FLT France SAS. Impexmetal (Oddział Handel), Metalexfrance SAS, FLT& Metals Ltd.

Podstawową działalnością Segmentu Handel jest dystrybucja łożysk i części do łożysk na potrzeby przemysłu:

  • motoryzacyjnego - głównie łożyska kulkowe, kulkowe skośne, stożkowe, łożyska do kół, skrzyń biegów, sprzęgieł, wałów i półosi napędowych, 
  • rolniczego - łożyska kulkowe wahliwe i samonastawne mające przede wszystkim szczególne zastosowanie w tej branży, jak również znajdujące szerokie zastosowanie łożyska stożkowe czy też kulkowe zwykłe,  
  • maszynowego, a w szczególności dla silników elektrycznych – łożyska kulkowe w wykonaniu o obniżonym lub szczególnie niskim poziomie drgań,  hutniczego i przemysłu ciężkiego, tam gdzie wymagana jest duża zdolność przenoszenia obciążeń - łożyska baryłkowe oraz wielorzędowe łożyska walcowe i stożkowe. 

Dodatkowo Segment Handel zajmuje się pośrednictwem w obrocie metalami nieżelaznymi i innymi surowcami.

Główne kierunki sprzedaży w Segmencie Handel w latach 2012 -2011 przedstawiono w poniższej tabeli:

w mln zł 2012 2011
Przychody ze sprzedaży, w tym: 508,8 593,5
Kraj (Polska) 166,0 189,9
Francja 112,2 119,3
Włochy 78,1 104,7
Niemcy 73,1 90,6
Stany Zjednoczone Ameryki 18,1 31,2
Wielka Brytania 17,9 25,3
Pozostałe 43,4 32,5
Export 67,4% 68,0%

 

Impexmetal S.A.
NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.

Realizacja MESSAGE GROUP